Jueves, 04 Marzo 2021 09:16

Programa Laborlan II Destacado

Basque Health Cluster Demarekin (Bizkaiko Foru Aldundiarekin) batera, enplegu-prestakuntza kurtso eta enpresetan praktikak antolatu ditugu. 

 

Zurekin urratsak eman nahi ditugu, zure ondoan
egin nahi dugu enplegurako bidea 

Biomedikuntzaren sektorean, biozientzien eta osasunaren arloan, etorkizun profesionala izan nahi duten 15 pertsona nahi ditugu.

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak sustatu etafinantzatutako Enplegu eta Prestakuntza Programa berritzaile honen bidez, parte hartzen duten pertsonak laneratu nahi dira, beharrezko gaitasunak hobetuz (teknikoak, pertsonalak eta esperientziakoak).

Teresa Laespada Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuak adierazi du pertsonei enplegurantz lagundu nahi dietela, enpresek eskatzen dizkieten profilak kontuan hartuta.

Informazio gehiago

 

Norentzat da LaborLan?
Karrera teknikoetan edota biziaren zientzietan lizentziatuak edo graduatuak diren pertsonak: Bioingeniaritza, Biokimika, Bioteknologia, Farmazia, Ingeniaritza Biomedikoa, Kimika edo antzekoak.

Ahal dela:

  • COVID-19ak sortutako krisiaren ondorioz langabezian geratu diren pertsonak.
  • Iraupen luzeko pertsona langabetuak
  • 45 urte baino gehiago duten langabetuak
  • Langabezian dauden gazteak (30 urte baino gutxiago)
  • Emakumeak

 

 

IZENA EMAN MARTXOAREN 21era ARTE

 

 


 Basque Health Cluster junto con Dema (Diputación Foral de Bizkaia), hemos preparado un curso para formación y con practicas en empresa.

 

Queremos dar pasos contigo y acompañarte
hacia el empleo.

Buscamos a 15 personas que quieran labrarse un futuro profesional en el sector de la biomedicina, dentro de las biociencias y la salud.

Con este innovador Programa de Empleo-Formación, promovido y financiado por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, se pretende la inserción laboral de las personas participantes, dotándoles de las competencias necesarias (técnicas, personales y de experiencia) para abrirse camino en el sector de las biociencias de la salud. Teresa Laespada, Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad: "Queremos acompañar a las personas hacia el empleo, teniendo en cuenta los prefiles que nos demandan las empresas."


 

Más información

 

A quién va dirigido LaborLan:

Personas licenciadas o graduadas en carreras técnicas y/o de ciencias de la vida: Bioingeniería, Biotecnología, Farmacia, Ingeniería Biomédica, Química o análogas.

 

Preferiblemente:

  • Personas que han quedado en desempleo como consecuencia de la crisis generada por la Covid-19
  • Personas desempleadas de larga duración
  • Personas desempleadas mayores de 45 años
  • Personas jóvenes (hasta 30 años de edad) en situación de desempleo
  • Mujeres

 

INSCRÍBETE HASTA EL 21 DE MARZO

Página web financiada por el Dpto. de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco | Mapa web | Aviso legal | BASQUE HEALTH CLUSTER 2017